Η Εταιρεία Mediline Isothermal Solutions επικεντρώνει την Πολιτική Ποιότητας της στις παρακάτω Αρχές:

     
  • Να Ερευνά, να Αναπτύσσει, να Παράγει και να Εμπορεύεται Καινοτόμα Προϊόντα στο Αντικείμενο των Ειδικών Συσκευασιών, κατάλληλα σχεδιασμένων για την μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων.
  • Να παρέχει Καινοτόμες Υπηρεσίες Κατάρτισης Ολοκληρωμένων Λύσεων Διαμόρφωσης των Ειδικών Συσκευασιών που παράγει για την βέλτιστη μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων, βασιζόμενες σε Διεθνή Πρότυπα Μεταφοράς και Διαχείρισης ευπαθών προϊόντων και σε προδιαγραφές που λαμβάνονται από τον εκάστοτε Πελάτη κατά περίπτωση.
  • Να εκπαιδεύει το Προσωπικό της σε θέματα που άπτονται της Ποιοτικής Διασφάλισης της λειτουργίας τους εντός της Εταιρίας.
  • Να Παράγει Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας, βασιζόμενα σε αυστηρούς Ποιοτικούς Ελέγχους Α’ Υλών και Αναλωσίμων.
  • Να επιλέγει Συνεργάτες που ανταποκρίνονται σε υψηλά Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, με σκοπό να βελτιώνεται συνεχώς.
  • Να διατηρεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τις πρότυπες Αρχές Διασφάλισης Ποιοτικής Λειτουργίας σε όλα τα Διοικητικά Επίπεδα/Τμήματα/Θέσεις Εργασίας της Εταιρείας, μέσω ενός εγκεκριμένου και δυναμικά εξελισσόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Να συμμορφώνεται πλήρως στις Προδιαγραφές/Αρχές του Προτύπου EN ISO 9001:2015, που αφορά την Ικανοποίηση Πελατών καθώς και σε κάθε άλλο Πρότυπο για το οποίο η Εταιρεία πιστοποιείται.
  • Να προβαίνει σε αυστηρό Έλεγχο και Ανασκόπηση του υιοθετημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε ετήσια βάση, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι Ποιοτικοί Στόχοι εκάστου έτους και να τίθενται συνεχώς νέοι Ποιοτικοί Στόχοι – Προκλήσεις που θα απαιτούν ακόμα περισσότερη προσήλωση, προγραμματισμό και συντονισμένες δράσεις για την επίτευξή τους.
 

Mediline Isothermal Solutions
Κωνσταντίνος Δόντης
CEO