Γιατί να μην έρχονται οι παγοκύστες γέλης (Gel Ice Packs) σε άμεση επαφή με το προϊόν;
Οι παγοκύστες γέλης PCM Gel Ice Pack αλλάζουν φάση περίπου στους 0 ο C. Σε αυτή την θερμοδυναμική κατάσταση, η χρησιμοποιούμενη παγοκύστη Gel Ice Pack δύναται να διοχετεύσει μεγάλη ποσότητα ψυκτικής ενέργειας, με άμεσο αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να πέσει η θερμοκρασία του προϊόντος κάτω από τους +2 ο C, εάν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν.
Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Gel Ice Packs που προσφέρει η εταιρία μας σε σχέση με τον Ανταγωνισμό;
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Gel Ice Packs που προσφέρει η εταιρία μας εντοπίζεται στην σύνθεση της γέλης. Ο συγκεκριμένος τύπος γέλης, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη διαδικασία παραγωγής μας, αυξάνει την απόδοσή τους κατά 50% περισσότερο από τον Ανταγωνισμό. Επεξηγηματικά, με λιγότερη ποσότητα γέλης, μπορούμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει ένα προϊόν ανταγωνισμού με σχεδόν διπλές ποσότητες.
Ποιοι είναι οι τύποι των Gel Ice Packs που προσφέρει η Εταιρία μας;
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι παγοκυστών που προσφέρουμε, βάσει του είδους του υλικού συσκευασίας αυτών.

α) Η παγοκύστη γέλης μαλακού τύπου, (Gel Ice Pack Soft Type), όπου έχουμε και δυο διαφορετικές υποκατηγορίες α) τη μεμονωμένη μαλακή παγοκύστη και β) πολλές μεμονωμένες παγοκύστες που ενώνονται με μία ειδική ραφή. Η καινοτομία μας σε σχέση με τον Ανταγωνισμό έγκειται στη δυνατότητα να παράγουμε παγοκύστες διαφορετικού μεγέθους και χωρητικότητας για να σχηματίσουμε ένα αναδιπλούμενο πακέτο παγοκυστών.

β) Η παγοκύστη γέλης σκληρού τύπου, (Gel Ice Pack Hard Type). Υπάρχουν δυο τύποι διαθέσιμοι, η Ice Pack 400 Hard και η Ice Pack 720 Hard.

Μπορούμε, βάσει ζήτησης του Πελάτη, να παράξουμε διαφορετικά μεγέθη παγοκυστών ή/και έναν ειδικό συνδυασμό που να ικανοποιεί ιδιαίτερες απαιτήσεις του;
Ναι, εφόσον το επιτρέπει η ελάχιστη προαπαιτούμενη ποσότητα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παραπάνω πληροφορίες.
Είναι οι παγοκύστες γέλης μας επαναχρησιμοποιούμενες;
Ναι, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι σκισμένες, τρυπημένες ή ανοιχτές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσες φορές θέλετε.
Το παιδί μου έχει καταπιεί το περιεχόμενο ενός από τα Gel Ice Packs. Διατρέχει κίνδυνο;
Όχι. Το περιεχόμενο των Gel Ice Packs δε θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, οι οδηγίες διαχείρισης αυτών πρέπει να ακολουθούνται και να αποθηκεύονται σε μέρη που φυλάσσονται από παιδιά.
Τί σημαίνει η υγρασία επάνω στις Gel Ice Packs;
Εάν χρησιμοποιηθεί κατεψυγμένη Gel Ice Pack εντός μιας Ισοθερμικής Συσκευασίας, στο τέλος της διαδικασίας μεταφοράς/ αποστολής ενδέχεται να παρατηρηθεί μερική υγρασία επάνω στην επιφάνεια των Gel Ice Packs. Αυτή η υγρασία οφείλεται στην συμπύκνωση που έχει λάβει χώρα, λόγω του θερμότερου αέρα που βρίσκεται μέσα στο σύστημα και έρχεται σε επαφή με την ψυχρότερη επιφάνεια των Gel Ice Pack με αποτέλεσμα να δημιουργείται υγρασία στην επιφάνεια της παγοκύστης.
Γιατί δεν πρέπει να τοποθετήσω σε ψυγείο τη θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία;
Οι θερμοκρασιακά ελεγχόμενες συσκευασίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προκαθορισμένες διαδικασίες διαχείρισης αυτής όσο και τις αναμενόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες μεταφοράς της ώστε να μπορεί να διατηρείται η θερμοκρασία του μεταφερόμενου προϊόντος στο επιθυμητό εύρος π.χ. από +2 ο C έως +8 ο C. Αν μία θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία έχει μελετηθεί και αναπτυχθεί βάσει θερμοκρασιακού προφίλ για καλοκαιρινές συνθήκες (π.χ. από +15 ο C έως +45 ο C) και τοποθετηθεί σε ψυγείο (+2 ο C έως +8 ο C) τότε η διαφορά θερμικής ενέργειας θα είναι σημαντικά μειωμένη. Αυτή η μεταβολή/ διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει την υπέρβαση του κατώτατου ορίου θερμοκρασίας μεταφοράς του προϊόντος. Η θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία μπορεί να σχεδιαστεί για να τοποθετηθεί σε ψυγείο ή σε ψυκτικό θάλαμο εάν απαιτηθεί από τον πελάτη.
Αν βάλω ξηρό πάγο σε ένα χαρτοκιβώτιο, θα προκληθεί έκρηξη καθώς πραγματοποιείται εξάχνωση του πάγου;
Αν και κατά την εξάχνωση του ξηρού πάγου, ο ξηρός πάγος απλώνεται περίπου κατά 800 φορές από τη σφαιριδιακή του μορφή σε αέριο. Οι συσκευασίες “IsoBox Puzzle Series” δεν παρέχουν αεροστεγή σφράγιση στο περιεχόμενο τους και έτσι το αέριο είναι ελεύθερο να ξεφύγει χωρίς να προκληθεί έκρηξη. Ο ξηρός πάγος δεν πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί σε δευτερογενή συσκευασία επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κολλητική ταινία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη σφράγιση του εξωτερικού κουτιού και όχι για την κάλυψη άλλων ανοιγμάτων της συσκευασίας. Εκτός από τα παραπάνω, σημειώστε ότι ο ξηρός πάγος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί σε δευτερογενή συσκευασία που φέρει επικίνδυνα εμπορεύματα (π.χ. σε χώρο όπου υπάρχουν μπαταρίες).
Γιατί τα καταγραφικά θερμοκρασίας μπορεί να σημάνουν συναγερμό στην αρχή της αποστολής;
Η βέλτιστη πρακτική είναι να αντιμετωπίζετε τη συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας όπως χειρίζεστε το προϊόν σας. Θερμοκρασιακές αποκλίσεις πιθανότατα θα λαμβάνουν χώρα κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του καταγραφικού από την περιοχή αποθήκευσης του σε μία θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία. Εάν αποθηκεύσουμε το καταγραφικό σε θερμοκρασία +5 ο C, ρυθμίζοντας την έναρξη της καταγραφής 30’ αργότερα, τότε κατά την τοποθέτηση αυτού στην θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία δεν αναμένεται να παρατηρηθούν αποκλίσεις ως προς το επιθυμητό θερμοκρασιακό εύρος.
Γιατί τα καταγραφικά θερμοκρασίας μπορεί να σημάνουν συναγερμό στο τέλος της αποστολής;
Η λήψη σήματος συναγερμού στο καταγραφικό θερμοκρασίας στο τέλος της αποστολής μπορεί να αποδοθεί στην αφαίρεση του καταγραφικού θερμοκρασίας από την θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία στον τελικό προορισμό, χωρίς να έχει διακοπεί η καταγραφή θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να καταγράφονται και θερμοκρασίες εξωτερικού χώρου, μετά την αφαίρεση του από την θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία.
Παρέχετε την δυνατότητα ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών;
Ναι. Η Mediline Isothermal Solutions έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών, μέσω προγράμματος απόρριψης αυτών, με μια μικρή επιβάρυνση, κατόπιν σχετικής ζήτησης. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα απόρριψης χρησιμοποιημένων θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Πώς μπορώ να απορρίψω με ασφάλεια οποιαδήποτε θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία που έχω προμηθευτεί μετά τη χρήση της;
Οι θερμοκρασιακά ελεγχόμενες συσκευασίες μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο διαχωρισμός των διαφόρων μερών τους να είναι μια πολύ γρήγορη, εύκολη και απλή διαδικασία. Περαιτέρω, τα μέρη αυτών αποτελούνται από πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλλον, των οποίων η διαδικασία απόρριψης συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Κείμενης Νομοθεσίας.
Πόσο διαρκεί μια μελέτη επικύρωσης (qualification study) θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας;
Μια μελέτη επικύρωσης (qualification study) θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μια δόκιμη εκτίμηση διάρκειας της μελέτης επικύρωσης θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας είναι 2-3 εβδομάδες, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του Πελάτη και την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που θα παρέχει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μελέτη.
Χρειάζεται να χρησιμοποιήσω ένα εξωτερικό χαρτοκιβώτιο για τη θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία;
Ναι. Τα εξωτερικά και εσωτερικά χαρτοκιβώτια υποστηρίζουν το μονωτικό μέσο της θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας και την προστατεύουν επίσης από πιθανή ζημιά ή κακομεταχείριση. Επιπρόσθετα, το όφελος της επαναχρησιμοποίησης θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών, καθώς και το μειωμένο κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς, είναι σημαντικά μεγαλύτερο από την χρήση συσκευασιών που δεν περιέχουν εξωτερικό χαρτοκιβώτιο.
Ποια είναι η καλύτερη θέση ενός μετρητή θερμοκρασίας (temperature monitor sensors) στην αποστολή μου;
Μέσα στο χαρτοκιβώτιο του μεταφερόμενου προϊόντος. Οι μετρητές θερμοκρασίας (temperature monitor sensors) καταγράφουν την θερμοκρασία του αέρα που αναπτύσσεται εντός του χαρτοκιβωτίου του μεταφερόμενου προϊόντος.
Υπάρχει σήμανση επί της θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας ότι αυτή περιέχει ένα μεταφερόμενο θερμοκρασιακά ευαίσθητο προϊόν;
Οι θερμοκρασιακά ελεγχόμενες συσκευασίες της Εταιρίας μας φέρουν όλες τις απαραίτητες σημάνσεις σύμφωνα με τις κείμενες οδηγίες της Νομοθεσίας τόσο ως προς τις προδιαγραφές διαχείρισης των ίδιων των συσκευασιών όσο και ως προς τις προδιαγραφές διαχείρισης του εκάστοτε προϊόντος που μεταφέρουν.
Είναι επαναχρησιμοποιούμενη η θερμοκρασιακά ελεγχόμενη συσκευασία;
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε Πελάτης έχει αναπτύξει μία μέθοδο διαχείρισης της μεταφοράς της θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας από το σημείο έναρξης αποστολής στο τελικό σημείο παραλαβής αυτής (Logistics management) και μια αντίστοιχη μέθοδο διαχείρισης για την επαναπροώθηση της θερμοκρασιακά ελεγχόμενης συσκευασίας στο σημείο έναρξης της αποστολής (Reverse Logistics management). Λόγω της φιλοσοφίας κατασκευής των θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών που παρέχουμε, η Εταιρία μας είναι σε θέση, σε συνεννόηση με τον εκάστοτε Πελάτη, εφόσον απαιτηθεί, να παρέχει μέρη αυτών με ένα ελάχιστο κόστος, ως αντικατάσταση, των μερών των θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών που έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν αλλοιωθεί κατά τον έλεγχο στο Logistics Center του Πελάτη.